062 442 4742
LINE ID: phuketmultitravel


หมวดหมู่: โปรแกรมทัวร์ 1 วัน (ออกเดินทางจากภูเก็ต)

เกาะไม้ท่อน+ 3ไข่ โดยเรือเร็ว ราคาโปรโมชั่น 1,500 บาท

วันที่โพสต์: 2017-05-13 17:36:27

ดำน้ำ พักผ่อน ถ่ายรูป ชมวิว

อ่านเพิ่มเติม


เกาะราชา+ไม้ท่อน เรือพาวเวอร์คาตามาลัน

วันที่โพสต์: 2017-04-29 17:39:48

ดำน้ำดูปะการัง พักผ่อนที่เกาะราชา

อ่านเพิ่มเติม


เกาะพีพี+ไม้ท่อน เรือพาวเวอร์คาตามาลัน

วันที่โพสต์: 2017-04-29 17:38:02

ล่องเรือคาตามาลัน เที่ยวเกาะพีพี+ไม้ท่อน เรือพาวเวอร์คาตามาลัน

อ่านเพิ่มเติม


เกาะไม้ท่อน เรือคาตามาลัน (รอบบ่าย) ราคาโปรโมชั่น 2,990 บาท

วันที่โพสต์: 2017-04-29 17:34:36

ล่องเรือเที่ยวเกาะไม้ท่อน พักผ่อนชมวิว เล่นน้ำชายหาด ชมพระอาทิตย์ตก

อ่านเพิ่มเติม


เกาะไม้ท่อน เรือคาตามาลัน (รอบเช้า) ราคาโปรโมชั่น 2,990 บาท

วันที่โพสต์: 2017-04-29 17:31:15

เที่ยวเกาะไม้ท่อน พักผ่อนชมวิว เล่นน้ำชายหาด

อ่านเพิ่มเติม


ทะเลแหวก โดยเรือเฟอร์รี่+เรือเร็ว ราคาโปรโมชั่น 1,690 บาท

วันที่โพสต์: 2017-04-29 17:27:32

เที่ยวทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะทับ เกาะปอดะ ถ้ำพระนาง

อ่านเพิ่มเติม


อ่าวพังงา เรือหางยาว ราคาโปรโมชั่น 990 บาท

วันที่โพสต์: 2017-04-29 17:24:15

นั่งเรือชมวิว เที่ยวเขาตาปู เขาพิงกัน แวะเกาะปันหยี

อ่านเพิ่มเติม


อ่าวพังงา (ชมพระอาทิตย์ตก) เรือใหญ่

วันที่โพสต์: 2017-04-29 17:21:56

นั่งเรือเที่ยวชมอ่าวพังงา พายแคนนู ชมพระอาทิตย์ตก

อ่านเพิ่มเติม


อ่าวพังงา+เกาะไข่ โดยเรือเร็ว โปรโมชั่น 1690 บาท

วันที่โพสต์: 2017-04-29 17:19:35

นั่งเรือเที่ยวชมอ่าวพังงา เขาตาปู เขาพิงกัน พายแคนนู ดำน้ำเกาะไข่

อ่านเพิ่มเติม


อ่าวพังงา + พายแคนนู +เกาะปันหยี 5อิน1

วันที่โพสต์: 2017-04-29 17:17:36

นั่งเรือเที่ยวชมอ่าวพังงา เขาตาปู เขาพิงกัน พายแคนนูชมเกาะห้อง เกาะพนัก

อ่านเพิ่มเติม