062 442 4742
LINE ID: phuketmultitravel


เกาะราชา+ไม้ท่อน เรือพาวเวอร์คาตามาลัน

หมวดหมู่: โปรแกรมทัวร์ 1 วัน (ออกเดินทางจากภูเก็ต) | วันที่โพสต์: 2017-04-29 17:39:48 | อัพเดทล่าสุดวันที่: 2017-09-05 15:37:05 | โพสต์โดย: Admin PKMultitravel


ดำน้ำดูปะการัง พักผ่อนที่เกาะราชา


เกาะราชา+ไม้ท่อน เรือพาวเวอร์คาตามาลัน

         

 เกาะราชา-เกาะไม้ท่อน เรือคาตามารัน  Program A  (-/อาหารว่าง/อาหารเย็น)

 

เรือออกทุกวัน พุธ/ศุกร์/อาทิตย์

 

10.30  น.

เจ้าหน้าที่รอรับท่านไปยังท่าเรือ

12.00 น.

เตรียมตัวออกเดินทางสู่เกาะไม้ท่อน 

12.30 น.

ถึงเกาะไม้ท่อน เปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อลงดำน้ำ  พักผ่อนตามอัธยาศัย บางวันเราจะเจอปลาโลมามาคอยต้อนรับด้วยนะคะ  เกาะไม้ท่อนจะเป็นเกาะที่เราเจอปลาโลมาบ่อยทีสุดค่ะ   รับประทานอาหารว่างบนเรือ

13.30  น.

เดินทางถึงเกาะราชาใหญ่ หรือ ราชาน้อย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะ) สนุกกับกิจกรรมดำน้ำชมปะการัง ว่ายน้ำ พายคายัค แพยางจากุซซี่และสไลด์เดอร์ หรือเลือกขึ้นเกาะราชา

 

รับประทานอาหารเย็นบนเรือ (Sunset dinner) เพลิดเพลินกับการล่องชมพระอาทิตย์ตก

19.00 น

ถึงท่าเรือ  เจ้าหน้าที่รอรับท่านส่งยังโรงแรมที่พัก

 

**โปรแกรมทัวร์ทางทะเลทุกโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเวลา สถานที่

หรือลำดับสถานที่ได้ตามความเหมาะสมโดยจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและระดับน้ำทะเล


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ คนไทย  ราคา      3,500 บาท/ท่าน   
เด็ก (4-10ปี)  ราคา        
2,400 บาท/ท่าน

 

ราคานี้รวม

  1. บริการรถรับ-ส่ง โรงแรม-ท่าเรือ-โรงแรม (Private Transfer)
  2. อาหารกลางวัน อุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ
  3. มัคคุเทศก์ประจำเรือ
  4. ประกันอุบัติเหตุ

.วิธีการจองทัวร์

  1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ แจ้งโปรแกรมหรือแพ็คเกจที่ท่านสนใจ โทร : 062-4424742 / 092-9644046  (อุ้ยค่ะ)
  2. Line ID : phuketmultitravel
  3. อีเมล์ :     pkmultitravel@gmail.com
  4. FB    :     https://www.facebook.com/phuketmultitravel


ชำระมัดจำ 50% เข้าบัญชีธนาคาร ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทางค่ะ 

หลังจากโอนเงินมัดจำเข้ามาแล้วโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อออกเอกสารการจองนะคะ